සිංදු


Password = namalbalasooriya.com

Abewardhana Balasooriya
Ajith Bandara
Ajith muthukumarana
Amaradhewa shurin
Amarasiri peris
Anil Barathi
Anjalina Gunathilaka
Annesly malewana
Anton Jones
Anton rudrigo
Asanga Priyamantha
Athma liyanage
Athula adhikari
Athulasri Gamage
Adaraneeya Wassane Film Songs


    B
     Bachi susan
     Clarence wijewardhana

     D

     Damith Asanka
     Danapala Udawaththa
     Darmasiri walpola
     Dayan Vitharana
     Dayarathna Ranathunga
     Dayarathne & Amara
     Deepika Priyadarshani Peris

     E

     Edwerd Jayakody

     F

     Fredie silva

     G

     Greshan Anandha
     Gunadasa Kapuge

     H

     Helan attanayake
     Hentry Kaldera
     H.R Jothipala
     Hiripoada Wessa

     I

     Indika Prasad
     Indrani Bogoda
     Indunil Andramana
     Indrani perera
     Iraj
     Ishak beq

     J

     Jagath
     Janaka Wickramasinghe
     Jayasiri Amarasekara
     Jayasri
     Jolly seeya

     K

     K sujeewa
     Kalawathi
     Karunarathne Diulgane
     Kasun Kalhara
     keerthi paskual
     Kelum hettiarachchi
     kingsly
     Kithsiri Jayasekara
     koreen almeda
     Kuma Attanayeka
     Kumarasiri Pathirana

     L

     Lakshman hilmi
     Latha walpola
     Laxman hewawitharana
     Lional Ranwala

     M

     MS Franando
     Madhawa Indiketiya
     Madumadhawa Aravinda
     Malini Bulathsinhala
     Mariasell
     Mersalin pathirana
     Milton Perera

     N

     Namal Udugama
     Nandamalini

     R

     Ruwan hettiarachchi

     S
     Sanath Nandasiri
     Sathish perera
     Sunil Edirisinghe

     V
     Vijaya kumaranathunga

                                     


     7 comments: